Övrigt
Lanseringsseminarium för Kurage – Finns det något som kan kallas ideell kompetens?

ordförandelubba

DATUM: 15 Oktober 2014

TID: 16:00 (Fika från 15:30)

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6, Stockholm


MEDVERKANDE: Eva Nikell, Erik Wagner och Ola Segnestam Larsson


KOSTNAD: Gratis


KONTAKT:
070-4619453
katarina.gustafsson@ideellarena.se


Den 15 oktober håller Kurage och IDEELL ARENA ett lanseringsseminarium för ett nytt nummer av idétidskriften Kurage.

Civilsamhället innefattar en bred samling av organisationer, kooperationer, stiftelser med flera. I seminariet undersöker vi om det finns något som kan kallas ideell kompetens och vad den i sådant fall innefattar. Några av de frågor vi kommer samtala kring är:

Särskiljer den sig från kompetens i andra sektorer? Vilken typ av kompetens är viktig för civilsamhället att förmedla i kontakten med myndigheter och offentliga aktörer? Är kompetensen i olika organisationer lika eller är det kompetens som särskiljer organisationerna som bör lyftas fram?

Forskning står för en central del av den teori som civilsamhället förlitar sig på och den organisatoriska kompetensen som finns internt finns det inte en lika stor tillit till. Kan detta vara en utmaning för att formulera vad ideell kompetens kan tänkas vara?

Vad kan det svenska civilsamhället lära av amerikansk forskning om ideella styrelsers kompetens?

Medverkande

Erik Wagner, strateg IOGT-NTO samt verksamhetsutvecklare på Tollare Folkhögskola, Eva Nikell, utvecklingsenheten Diskrimineringsombudsmannen samt Ola Segnestam Larsson, ek doktor Ersta Sköndal högskola, Stockholms Universitet samt IDEELL ARENA. Samtalsledare är Katarina Gustafsson, IDEELL ARENA

Anmälan

Anmäl dig här via anmälningsformulär