Fördjupning
Kunskapskonferens om ledarprogram i ideell sektor

DATUM: 27 April 2016

VAR: Tollare Folkhögskola, Åhlbergs Väg, Saltsjo-Boo


KOSTNAD: 250 kr


KONTAKT:
070-268 11 79
fredrik.kron@ideellarena.se


LADDA NER:
Program

Inom ideell sektor finns en rad olika program för utveckling av sektorns ledare. Vissa av programmen vänder sig till tjänstemän, andra till ideella och förtroendevalda. Några program vänder sig till alla målgrupperna. Det är glädjande att sektorns organisationer arbetar med sin kompetensförsörjning och ledarutveckling dessvärre sker det ofta isolerat och utan kunskap om vad andra redan skapat och gör.

I syfte att få syn på de olika programmen, lära av varandra samt blottlägga nya kunskapsbehov bjuder IDEELL ARENA, RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) och Tollare folkhögskola in till en kunskapskonferens onsdag 27 april.

Konferensen vänder sig till ideella organisationer som bedriver ledarprogram och till personer som arbetar med/är ansvariga för programmet. För att konferensen ska uppnå sitt syfte vill vi att alla deltagare i förväg svarar på ett antal frågor om sitt/sina program. Denna information sammanställs och skickas ut till samtliga deltagare en vecka i förväg. På så vis slipper vi ödsla värdefull konferenstid på grundfakta utan kan istället fokusera på jämförelse, utveckling och erfarenhetsutbyte. Konferensen innehåller såväl panelsamtal som en separat föreläsning men mycket tid kommer ägnas åt erfarenhetsutbyte. Du förväntas därför som deltagare bjuda på dina erfarenheter för att därmed få ta del av andras.

 

Programupplägg

09.00 Samling och kaffe

09.30 Introduktion och mingel

10.00 Bordsamtal 1

11.00 Paus

11.20 Bordssamtal 2

12.20 Lunch

13.20 För att kunna leda i en organisation måste du identifiera dess kultur. Föreläsning av Anna Iwarsson, författare med erfarenhet av många ledaruppdrag inom föreningslivet.

14.30 Paus

15.00 Panelsamtal utifrån ett par exempelprogram

16.15 Avrundning av dagen

Anmälan

Anmälan sker via anmälningsformuläret nedan senast 1 april