LedarskapsArenan
LedarskapsArenan 2015

LedarskapsArenan

DATUM: 12 Februari 2015

MEDVERKANDE: Se program för mer information om medverkande


KONTAKT:
070-844 88 36
katarina.gustafsson@ideellarena.se


LADDA NER:
Program

LedarskapsArenan 2015 är över, men det finns gott om material att ta del av i form av filmer och poddar.

Fyra seminarier finns att se på film:

  • Ledarideal och ledarskap som mode och samtidsfenomen.
  • Konstruktion av det ideella ledarskapet. Coach eller team? Om särart och mervärde i idrottens ledarskap.
  • Att leda för oberoende. En jämförelse mellan Bra miljöval, Svanen och KRAV.
  • ”Wallop and wit” Vad kännetecknar ledarskapet i framgångsrika styrelser?

Se filmerna från LedarskapsArenan 2015 här!

LedarskapsArenan – en podd om ledarskapsideal

Anna Magnusson, ordförande i KFUM som är en av IDEELL ARENAs partnerorganisationer, leder ett samtal med Ingalill Holmberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, och Rebecca Vintagen, verksamhetsledare Settings, om ledarideal, tidstypiska ledarstilar och etiketter vi ofta sätter på ledarskap.

LedarskapsArenan II – en podd om utmaningar och normer

LedarskapsArenan II är en podcast där Alexander Hallberg, förbundsordförande i Sverok och Lise Bergh vice ordförande i Rädda Barnen reflekterar och samtalar om Ledarskapsarenan 2015. Vilka utmaningar står ledarskapet inför idag inom ideell sektor? Vilka normer styr vårt ledarskap? Och hur tränar man på att bli en bra ledare?  Podcasten leds av Anna Magnusson, ordförande i KFUM som är en av IDEELL ARENAs partnerorganisationer.

Lyssna på podcasterna LedarskapsArenan och LedarskapsArenan II

Här nedan kan du ladda ner några av föreläsarnas presentationer.

Stefan Einarsson – Förutsättningar för det ideella ledarskapet

Alf Westelius – Utmaningar i molnsamhället

Erik Sjöstrand – Konstruktion av det ideella ledarskapet

Fredrik O Andersson – Wallop & Wit

Ingalill Holmberg – Ledarideal och ledarskap som mode

Simon Elvnäs – Arbetsledande beteende

Rebecca Vinthagen 5- Normkritiskt ledande

Kristina Tamm Hallström 2- Att leda för oberoende

Läs också vad några av deltagarna tyckte:

Cecilia Halldner och Thomas Hansson, Sensus

Frank Åkerman, Hela Människan

Cecilia Halldner och Thomas Hansson, SensusFrank Åkerman
Cecilia Halldner, Thomas Hansson, Frank Åkerman.

LedarskapsArenan på Twitter

LedarskapsArenan 2015 – programmet

Inbjudan:

Den 12:e februari 2015 bjuder IDEELL ARENA in dig som jobbar med den långsiktiga utvecklingen i din organisation, till en spännande mötesplats på temat: LEDARSKAP. Ledare och ledarskap ägnas betydande uppmärksamhet såväl inom ideella organisationer som i andra sammanhang. Ledarskap anses också vara en av de avgörande beståndsdelarna i framgångsrika organisationer. Vissa ledare förs dock fram som förebilder medan andra avförs som ineffektiva och förbrukande. Otaliga är också exemplen på ledarskap som grund för maktmissbruk. Det är inte heller alltid lätt att förstå på vilka grunder ledarskapet hyllas respektive döms ut som förlegat och omodernt. Det vi däremot vet är att föreställningar och prat om ledarskap spelar stor roll. Ledarskap verkar, liksom mode, vara förvånansvärt tidstypiskt och med starka inslag av trender.

Genom 11 olika seminarier vill vi skapa ett samtal om hur olika faktorer i samhället inverkar på hur vi ser på ledarskap samt diskutera vilka processer som ligger bakom tankar om ledarskap och därmed påverkar hur ledare söker att leda. Konferensen undersöker hur ledare för ideella organisationer kan utöva det ledarskap de vill givet den särart som ideella organisationer bottnar i. Vad innebär det ideella ledarskapet i relation till den flora av ledarskapstankar och ideal som vi ständigt möter?

Program

Ladda ner programmet här