LedarskapsArenan
LedarskapsArenan 2021

DATUM: 04 Februari 2021

TID: 09:00–16:00

VAR: Mötesplatsen hålls digitalt i zoom


KONTAKT:
073–840 34 02
andreas.linderyd@ideellarena.se


LedarskapsArenan – den stora mötesplatsen för civilsamhällets ledare – kommer att hållas torsdagen den 4 februari, 2021.

Arenan äger rum 09:00-15:00, och denna gång möts vi digitalt i zoom. Mötesplatsen planeras i år i samarbete med forskarna på Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm.

Mer information och program kommer, och håll utkik efter att anmälan öppnar i början av december.

Väl mött 4 februari!