LedarskapsArenan
LedarskapsArenan 2022

DATUM: 05 Maj 2022

TID: 12:00 den 5 maj till 13:30 den 6 maj

VAR: Sånga-Säby konferens, Sånga-säbyvägen 187


KOSTNAD: 5 200 kronor för Ideell Arenas partners, 8 700 kronor för andra organisationer


KONTAKT:
070-928 98 51
rebecca.vinthagen@ideellarena.se


Välkommen på LedarskapsArenan! Ideell Arenas årliga mötesplats för civilsamhällets högsta ledning, där vi gemensamt undersöker vägar framåt för att fortsätta utveckla sektorns strategiska ledarskap.

Den 5-6 maj samlas vi kring idéer för ett samhälle som sätter mänskliga rättigheter, demokrati och människan i centrum, och civilsamhällets roll i en sådan utveckling. Dagens samhälle domineras av näringslivets logiker, som påverkar civilsamhällets praktiker och språkbruk. Hur skulle istället ett samhälle styrt av civilsamhällets värden och logiker se ut? Kan vi gå från företagiska till att istället börja prata ideellska? Där civilsamhället kan erbjuda alternativ till hur samhället kan och bör se ut.

Välkommen på en visionär LedarskapsArena!

Huvudtalare är Katrine Marçal, journalist på Dagens Nyheter och författare med fokus på ekonomi, jämställdhet och innovation.

Program

Program LedarskapsArenan 2022

Internat

Vi planerar för en fysisk mötesplats i form av ett internat från lunch till lunch den 5-6 maj, så länge rådande pandemi-restriktioner tillåter. Mötesplatsen hålls på Sånga-Säby hotell och konferens på Ekerö.

Rådande samhällsläge

Ideell Arena följer löpande pandemins utveckling och kommer att vidta de åtgärder som krävs under mötesplatsen. Mer information kommer närmre 5 maj.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig senast 15 april via formuläret nedan. Bokningen är bindande men din plats kan överlåtas åt någon annan i din organisation vid eventuella förhinder.

I avgiften ingår alla måltider och boende i enkelrum på Sånga–Säby hotell och konferens under det dygn vi träffas.