LedarskapsArenan
LedarskapsArenan – Form & Fråga

DATUM: 22 Februari 2017

TID: 08:30-17:30

VAR: Filadelfiakyrkan , Rörstrandsgatan 5, Stockholm


MEDVERKANDE: Bland annat: Marta Reuter, Anna Carlstedt, Filip Wijkström, Lise Bergh, Noomi Weinryb, Pelle Åberg, Anna Adeniji, Abbas Emami och Erik Wagner


KOSTNAD: Partners i IDEELL ARENA 1350 kr, övriga organisationer 2300 kr


KONTAKT:
070-4616453
katarina.gustafsson@ideellarena.se


LADDA NER:
PROGRAM

LedarskapsArenan med tema Form & Fråga 2017 är över, men det finns gott om material att ta del av i form av webbsändningar, poddar, twitterflöden och en bok.

Antologin – Civilsamhället i det transnationella rummet

I samband med årets LedarskapsArena släpptes den antologin Civilsamhället i det transnationella rummet som tagits fram i samverkan med Stockholm Centre for Civil Society Studies. Läs mer om boken och beställ den här.

Läs redan nu introduktionskapitlet till antologin skrivet av bokens redaktörer Marta Reuter, Abbas Emami och Filip Wijkström. Kapitlet laddar du hem från förlagets hemsida, http://europeanpress.se/, genom att klicka på den stora röd/orange knappen med texten LedarskapsArenan, längst ned på sidan.

Podcast

Organisering på tvären – Vilka är vi till för?

Form & Fråga – Ett rundabordssamtal

Twitter

Twitterflödet

Webbsändningar

Se hela spellistan, nedan. Inkluderar seminarierna:

  1. Organisering på tvären – Vilka är vi till för
  2. Former för engagemang och finansiering – ett föränderligt fält
  3. Makt och ansvarsutkrävande i nya relationer och partnerskap
  4. Former för finansiering och vägar till organisering

Inbjudan

Boksläpp under LedarskapsArenan

I antologin Civilsamhället i det transnationella rummet visar forskare från olika discipliner exempel på hur rörelser mellan och bortom traditionella nationalstater förändrar villkoren för det civila samhället. Exemplen är hämtade från forskning på svenska ideella organisationer. Som deltagare får du självklart ett exemplar av den nya antologin.

Du har redan nu möjlighet att läsa introduktionskapitlet till antologin skrivet av bokens redaktörer Marta Reuter, Abbas Emami och Filip Wijkström. Kapitlet laddar du hem från förlagets hemsida, http://europeanpress.se/, genom att klicka på den stora röd/orange knappen med texten LedarskapsArenan, längst ned på sidan.

Att värna nationen är hett – Gemenskapens gränser

Ideella organisationer driver en mångfald av frågor på många olika sätt. Samtidigt som frågorna inte alltid är geografiskt avgränsade är organisationerna ofta själva väl förankrade i etablerade former för engagemang, påverkan och finansiering – former som i många fall är starkt knutna till nationalstaten. Vad händer då med det organiserade engagemanget när nationalstatens betydelse som ramverk för organiserad idéburen verksamhet börjar minska?

Relevansen och aktualiteten i dessa frågor syns även i de senaste årens offentliga debatt om nationalstatens och de nationella gränsernas roll. Reaktionerna mot globaliseringsprocesserna, i form av Storbritanniens kommande utträde från EU och en blivande amerikansk president som vill bygga murar och göra ”Amerika great again”, visar på den sprängkraft som frågan om gemenskapens gränser har. Att värna nationen är hett.

Samtidigt är de rörelser som vill utmana populismen ofta själva djupt fast vid tanken på nationalstaten som den främsta arenan för demokratiskt beslutsfattande. När den politiska beslutsmakten flyttas till andra plattformar har civilsamhället viktiga frågor att ställa sig. Hur ska den egna framtida organiseringen se ut och vilka värden byggs in i denna?

Utforska relationen folkrörelseform, transnationella krafter och org. grundfråga

På temat Form & Fråga tittar LedarskapsArenan närmare på hur svenska ideella organisationer uppfattar sig själva – i relation till samhället, globaliseringen och sitt eget uppdrag. I samtal med forskare och praktiker utforskar vi under dagen relationen mellan folkrörelseformen, de transnationella krafterna och organisationernas egna grundfrågor.

Välkommen till LedarskapsArenan