LedarskapsArenan
LedarskapsArenan – Internationell utblick

DATUM: 11 Februari 2016

TID: 08:30-18:00

VAR: Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, Stockholm


KOSTNAD: 1200 för partners i IDEELL ARENA, 2200 kr för övriga


KONTAKT:
070-4619453
katarina.gustafsson@ideellarena.se


LADDA NER:
Program

LedarskapsArenan 2016 är över, men det finns gott om material att ta del av i form av filmer och poddar.

Podcast

Här kan du lyssna på ett samtal mellan Anna Magnusson, Studieförbundet Vuxenskolan och Scott Taylor, docent i organisationsteori på Birmingham University och Ylva Löwenborg, regionchef Sensus. Samtalet kretsar kring varför ledarskap är en sådan central del av vårt sätt att bygga organisationer. Ylva och Anna reflekterar och ger personliga tankar utifrån det Scott berättar om sin forskning och Steve Jobs.

Här kan du lyssna på seminariet och samtalet om det svenska engagemanget med Dilsa Demirbag Sten, verksamhetschef Berättarministeriet, Johan von Essen, Lars Svedberg, Brit Stakston och Thomas P Boje, professor på Roskilde Universitet.

Föreläsarnas presentationer

Scott Taylor – Myten om ledarskap som framgångsfaktor

Gemma Donnelly Cox – Samspelet mellan det omgivande samhället och ideell sektor

Reinhard Millner – Samspelet mellan det omgivande samhället och ideell sektor

Gemma Donnelly Cox – Ledarskap i ett polariserat samhälle

LedarskapsArenan på twitter

#Arenan16

Två seminarier finns att se på film

Myten om ledarskap som framgångsfaktor med Scott Taylor. Filmen är 72 minuter.

 

Samspelet mellan det omgivande samhället och ideell sektor med Reinhard Millner samt Gemma Donnelly Cox. Filmen är 1,5 timme.

Inbjudan

Årets LedarskapsArena tar avstamp i det internationella perspektivet. Vi har bjudit in utländska forskare för att skapa möjligheter för det jämförande perspektivet och forskare i Sverige som ger oss en möjlighet att fundera kring hur idéer och organisering påverkas av att vi lever i en internationaliserad värld. Genom möten med forskning om andra civilsamhällen än det svenska kan vi tydligare se vad som är speciellt med den ideella sektorn i Sverige och tänja våra föreställningsramar om vad den ideella sektorn är och kan vara. Detsamma gäller för de möten med personer vars ledarkspasfilosofier är sprungna ur andra kulturella sammanhang, genom deras blick kan vi bredda vår förståelse för ledarskap.

Varmt välkommen till LedarskapsArenan!