Idéseminarium
Ledarutveckling med Kafka

DATUM: 14 April 2011

TID: 08:30-13:00

VAR: Scensalong Romanowska, Torbjörn Klockares gata 14


KOSTNAD: 900 kr


Vill du ha effekter av utvecklingsinsatser ända in i binjurarna? Där forskningen rent allmänt pekar på att de flesta utvecklingsinsatser får liten eller ingen effekt i den egna organisationen, möter vi ett koncept som bevisligen skapat förändring. Traditionella utbildningar, menar en del, lär oss på sin höjd att hantera situationer där konsensus i grunden råder. Men där ledarskapet blir synligt, i krissituationer och svåra dilemman, står vi ofta handfallna. Med hjälp av konst och omöjliga frågor närmar vi oss samtalet om vad som egentligen påverkar oss för att bli bättre ledare.

Program

– En ”schibbolet” med Scensalong Romanowska – exempel ur ett ledarskapsprogram
– Reflektion och samtal
– Forskning kring alternativa modeller för ledarskapsutveckling
– Avrundning

: Vår värd för förmiddagen är Julia Romanowska, slagverkare, forskare inom konst, ledarskap och hälsa vid Karolinska Institutet, ledarskapskonsult och konstnärlig ledare.

För fördjupad introduktion till temat, läs Marciej Zarembas artikel i DN.

Anmälan

Skicka anmälan till jan.strom@ideellarena.se senast 7 april. Anmälan är bindande.