Strategiforum
Lunchsamtal om betydelsen av en överenskommelse mellan offentlig och idéburen sektor

DATUM: 26 Oktober 2018

TID: 12.00-14.00

VAR: Hornsgatan 54, Stockholm


MEDVERKANDE: Karin Bergelv, Truls Neubeck, Olga Persson, Cecilia Tengroth


KOSTNAD: 200 kronor


KONTAKT:
0738398355
elin.sundling@ideellarena.se


Tio år har gått sedan den tidigare Överenskommelsen på det sociala området undertecknades. Den har varit en viktig faktor för hur samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor har utvecklats såväl lokalt, regionalt som nationellt. När en ny överenskommelse nu undertecknats är förutsättningarna annorlunda. Fler sakfrågor behandlas i överenskommelsen, vilket gör möjligheterna för samverkan än större. Samtidigt är en tydlig förändring att den nya överenskommelsen enbart gäller samverkan mellan parterna nationellt, vilket skapar nya möjligheter för samverkan lokalt och regionalt.

Ideell Arena har under 2018 projektlett en studie om Överenskommelsens lokala och regionala betydelse. Studiens syfte har varit att klargöra om och i så fall hur Överenskommelsen har resulterat i förändrade samverkansmönster mellan offentlig sektor och civilsamhällets organisationer. Studien har genomförts på Stockholm Centre for Civil Society Studies (SCCSS) på Handelshögskolan.

Välkomna till ett samtal om hur civilsamhället påverkas när förutsättningarna för samverkan förändrats. Efter en inledande presentation av forskarna samtalar vi tillsammans om hur civilsamhället kan förhålla sig till ändrade förutsättningar för samverkan. Närvarande är såväl företrädare för Överenskommelsen som flera civilsamhällesaktörer.

Praktisk info

Plats: Svenska Röda Korset, Hornsgatan 54
När: 26 oktober, 12-14. Enklare lunch finns tillgänglig från 12, därefter presentation och samtal från 12.15.
Medverkande: Karin Bergelv Överenskommelsen; Truls Neubeck, Ideell Arena; Olga Persson, Generalsekreterare på Unizon; Cecilia Tengroth, stabschef på Svenska Röda Korset
Kostnad: Gratis för partners i Ideell Arena. Övriga deltagare betalar 200 kronor. Är du anmäld utan att dyka upp eller höra av dig och meddela förhinder debiteras du samma avgift.

Personuppgifter

Vi behöver ditt tillstånd att hantera personuppgifter både för att administrera din anmälan och för att du ska kunna delta i Ideell Arenas verksamhet. Frågor kring detta hänvisas till info@ideellarena.se. Samtycke lämnar du i anmälningsformuläret nedan. Läs mer om hantering av personuppgifter i Ideell Arenas integritetspolicy.

Anmälan

Är stängd.