Övrigt
Människan, tekniken och styrmedlen – ett brokigt landskap att navigera i!

DATUM: 04 November 2014

TID: 16:00-18:00

VAR: Folkbildningsrådet, Rosenlundsgatan 50, Stockholm


MEDVERKANDE: Ola Segnestam Larsson, Alf Westelius, Susanna Alexius, Bo Bengtsson och Sixten Frixon


KOSTNAD: Partners i IDEELL ARENA 1900 kr, övriga 3100 kr


KONTAKT:
073-939 58 65
ulrika.erksell@ideellarena.se


LADDA NER:
Program

Många har säkert ställt sig frågan: ”Hur får vi allt att hänga ihop?” Att ha rollen som övergripande ansvarig för hela verksamheten, framför allt internt i en organisation kan vara utmanande på många sätt. Människorna, tekniken och styrdokumenten ger dig möjlighet att tillsammans med kollegor och forskare reflektera och diskutera för att du med större kraft ska kunna bidra i det strategiska utvecklingsarbetet.

Välkommen till IDEELL ARENAs seminarieserie i tre delar. Serien riktar sig till dig som har det övergripande ansvaret för hela verksamheten framförallt internt i organisationen, t ex kanslichefer, bitr. generalsekreterare, generalsekreterare.

Varje träff är två timmar lång och inleds av en forskare inom ämnet samt ett fall om hur en organisation jobbar konkret med frågan följt av ett gemensamt samtal och erfarenhetsutbyte.

Träffarna avslutas med ”mingelsmörgås”.

Form

Träff 1 – Människorna – 17 september kl 16.00 -18.00

Träff 2 – Tekniken – 14 oktober kl 16.00 -18.00

Träff 3 – Styrsystemen – 4 november kl 16.00 -18.00

Anmälan

Anmälan är stängd. För mer information kontakta Ulrika Erksell.