Strategiforum
Medarbetarskap – Att avstå formell makt som ledarskapsidé

DATUM: 26 November 2015

TID: 08:30-10:00, frukost och mingel från 08:00

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6, Stockholm


MEDVERKANDE: Karin Kilhammar, Louise Callenberg, Ann-Christin Hartman och Johan Welander


KOSTNAD: Gratis för partners i IDEELL ARENA, övriga betalar 500 kr.


KONTAKT:
073-9395865
ulrika.erksell@ideellarena.se


Medarbetarskap är ett begrepp inom ledarskapsområdet. Det fokuserar på de roller som medarbetare och chef får/tar i en organisation där chefen avstår en del av sin formella makt och lämnar utrymme för medarbetarna. Medarbetarforskningen tittar bland annat på hur medarbetarna då hanterar relationen till sin arbetsgivare, arbetskamrater och det egna arbetet. Inom forskningen kring medarbetarskap finns två grenar: en gren som utvecklar självstyrande medarbetare och en som utvecklar samspelande medarbetarskap. Några frågor som Karin Kilhammar, lektor vid Högskolan i Jönköping, och övriga medverkande försöker besvara under strategiforum är: Medarbetarskap – vad är det egentligen? Och hur ser det ut i olika organisationer? Samt, hur främjas bra medarbetarskap?

Medverkande

Karin Kilhammar, lektor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. Karins doktorsavhandling har titeln Idén om medarbetarskap och handlar om hur medarbetarskap kan uppfattas i organisationer och vilka konsekvenser medarbetarskapsutveckling kan medföra.

Johan Welander, författare till Idéburen chef och dagligdags kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen och initiativtagare till det nya nätverket Medarbetarskap, ledarskap och chefsroll, leder det efterföljande samtalet där också Ann-Christin Hartman, avdelningschef Lärarförbundet och Louise Callenberg, borgarrådssekreterare Stockholm Stad medverkar.

Anmälan

Anmäl dig senast den 20 november via anmälningsformuläret nedan. Nätverket startar i slutet av året.