Strategiforum
Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen

DATUM: 11 Mars 2021

TID: 08:15–10:00

KOSTNAD: Gratis för Ideell Arenas partners, 500 kronor för andra organisationer. Vid avanmälan senare än 48 timmar innan seminariet eller no show debiteras 250 kronor.


KONTAKT:
073-843 11 76
erik.sjostrand@ideellarena.se


Är en förmåga att hantera komplexitet viktigare i en chefsroll än att utveckla välskrivna strategier? I detta workshop-inspirerade strategiforum är chefsrollen i civilsamhället i fokus. Johan Welander introducerar sin nya bok och ifrågasätter ofta föregivettagna föreställningar om chefsrollen. 

Medverkande
Johan Welander, grundare av Thinkandact och processledare för Ideell Arenas HR-chefsnätverk respektive nätverk för Medarbetarskap, ledarskap och chefsroll. Tidigare kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen.
Maria Löfgren Martinsson, universitetslektor, Lunds universitet.
Erik Sjöstrand, verksamhetschef Ideell Arena leder samtalet.

De första 30 som anmäler sig får ett exemplar av Johan Welanders nya bok Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen.

Varmt välkomna! Vi ses digitalt. Länk skickas ut någon dag innan mötet till alla anmälda.

Anmäl dig nedan, senast 8 mars.