Strategiforum
Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen

DATUM: 11 Mars 2021

TID: 08:15–10:00

KOSTNAD: Gratis för Ideell Arenas partners, 500 kronor för andra organisationer. Vid avanmälan senare än 48 timmar innan seminariet eller no show debiteras 250 kronor.


KONTAKT:
073–840 34 02
andreas.linderyd@ideellarena.se


Är en förmåga att hantera komplexitet viktigare i en chefsroll än att utveckla välskrivna strategier? I detta workshop-inspirerade strategiforum är chefsrollen i civilsamhället i fokus. Johan Welander introducerar sin nya bok och ifrågasätter ofta föregivettagna föreställningar om chefsrollen. 

Medverkande
Johan Welander, grundare av Thinkandact och processledare för Ideell Arenas HR-chefsnätverk respektive nätverk för Medarbetarskap, ledarskap och chefsroll. Tidigare kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen.

Fler personer tillkommer.

Varmt välkomna! Vi ses i Stockholm om möjligt, annars digitalt. Mer information kommer i början av våren.

Anmäl dig nedan, senast 8 mars.