Idéseminarium
Nytänkande framtidshopp eller bångstyriga rebeller – unga ledare som resurs eller hinder

DATUM: 18 April 2012

TID: 09:00-12:30

VAR: KFUK-KFUM Central, Rosengatan 1, Stockholm


KOSTNAD: Gratis för partners och alla deltagare från UngMedMakt. Övriga 900 kr


Det pratas ofta om att vi måste behålla de unga ledarna, att vi måste utveckla dem och satsa på dem så att de förnyar våra organisationer. Det pratas mindre om hur de ska utvecklas eller hur de ska komma förbi de makthinder som sätts upp på vägen. Årets idéseminarium utforskar dessa frågor utifrån flera perspektiv där inspel från forskare blandas med panelsamtal och diskussioner utifrån egna erfarenheter och ambitioner.

Program

Att leda värdebaserat för förändring
Vad kan aktuell forskning från ledarskaps- och organisationsområdet säga oss om värdebaserat ledarskap? Forskaren och föreläsaren Lena Lid Falkman, Handelshögskolan i Stockholm, har fått internationella priser för sin doktorsavhandling i värdebaserat ledarskap om Dag Hammarskjöld. Här går hon igenom olika perspektiv och teorier, som transformativt ledarskap, för att ge idéer om hur idébaserade organisationer kan ledas till förändring.

Vi vill förändra världen! Får vi?
Gruppdiskussioner utifrån olika scenarier kring ungas möjligheter och hinder att engagera sig i, leda och förändra idébaserade organisationer. Under ledning av Lena Lid Falkman och Madeleine Sundell, människorättsjurist, social entreprenör och ambassadör för Konungens Stiftelse för Ungt Ledarskap.

Unga ledare – makt, kön och förändring
Sophie Linghags forskningsintresse är framför allt inriktat mot ledarskap, makt och förändring. Fokus är på kvinnors och mäns villkor som chefer samt chefers betydelse i organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete. Hon har utifrån det bland annat undersökt hur unga medarbetares potential som chefer bedöms, samt hur män och kvinnor möter olika villkor som får betydelse för deras handlingskraft i karriären. Sophie är genusforskare och ekonomie doktor, Karlstad universitet/Kungliga Tekniska Högskolan.

Så tar vi plats och gör världen lite bättre
Samtal om kompetenser och karriärer med:
Anna Magnusson, ordförande, KFUM
Moa Wallgård, generalsekreterare, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Erik Sjöstrand, forskare Handelshögskolan i Stockholm, ledamot av Kyrkostyrelsen
Erik Wagner, ansvarig strategisk utveckling, IOGT-NTO