Fördjupning
Okunskapens triumf och tolkning i bildningens tid

DATUM: 28 November 2013

TID: 09:30-16:15

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6, Stockholm


KOSTNAD: 250 kr för partners i IDEELL ARENA, övriga: 500 kr


KONTAKT:
Katarina Gustafsson 070-461 94 53
katarina.gustafsson@ideellarena.se


LADDA NER:
Program

Inbjudan

Den 28 november bjuder IDEELL ARENA in till fördjupningskonferens på temat kunskap och organisering i civilsamhället. Forskning anses vara centralt för att utveckla det strategiska ledarskapet i ideella organisationer. Under den senaste tiden har dock detta antagande ifrågasatts. Exempel som boken ”Expertsamhällets organisering: Okunskapens triumf?” och en nyligen lanserad teori om funktionell dumhet i organisationer visar på behovet att nyansera och utveckla antagandet om forskningens entydigt positiva betydelse. Vilken typ av forskning är viktig? Och på vilket sätt är den i sådana fall viktig? IDEELL ARENA anordnar en konferens på temat kunskap och organisering i civilsamhället med syftet att nyansera forskningens ställning i det civila samhället. Konferensen vänder sig i första hand till tjänstemän och förtroendevalda i organisationer, forskare och forskningsfinansiärer.

I konferensen medverkar:

Staffan Furusten, Handelshögskola i Stockholm och Stockholms universitet samt Kristina Tamm-Hallström, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet, Lars Svedberg, Ersta Sköndal högskola, Pierre Andersson, Accent, Britten Månsson-Wallin, Folkbildningsrådet, Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal högskola, IDEELL ARENA och Stockholms universitet, Ulf Hammare, Ersta Sköndal högskola, Hanna Broberg, tidigare kanslichef på Vårdförbundet och ny chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR, Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi

Kaffe och smörgås finns från 09.00

Anmälan

Senast 20 november via anmälningsformulär

Sammanfattning

Ta del av fördjupningsseminariet i efterhand genom att lyssna på vår podcastserie Okunskapens triumf, som leds av Anna Magnusson, ordförande KFUM. Den ger en inblick i forskningen som presenterades samt reflektioner av seminariets deltagare.