Verktygslådan Live
Organisation för ökad demokratisk delaktighet

Partnerskapsmöte

DATUM: 09 December 2014

TID: 08:30-10:00, Vi serverar kaffe och smörgås från 08:00

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6, Stockholm


MEDVERKANDE: Karin Olsson, Generalsekreterare KFUM och Anna Heimersson förenings och medlemsutvecklare STF


KOSTNAD: Gratis för partners i IDEELL ARENA, övriga betalar 500 kr


KONTAKT:
070-4619453
katarina.gustafsson@ideellarena.se


För ideella organisationer är demokrati ett ideal som eftersträvas och olika insatser görs för att det demokratiska inflytandet och engagemanget i frågor som rör organisationens gemensamma frågor ska vara stort. En grund i många organisationers uppbyggnad är den representativa demokratin. Här kan både organisationens organisatoriska struktur begränsa delaktighet och lokalföreningars förmåga att representera ett stort antal olika medlemmar vara begränsad.

Både KFUM och STF har arbetat aktivt med att skapa en organisation för ökad demokratisk delaktighet. Under seminariet får vi ta del av deras erfarenheter av arbetet och hur styrningen sett ut. Vilka utmaningar och möjligheter har övergången från olika demokratiska system skapat och vilka utmaningar och möjligheter skapas genom en omorganisering? Var ligger ansvaret för den ökade delaktigheten och varför är den viktig? För vem görs den? Hur kan ideella organisationer organisera och leda för delaktighet?

Vi serverar kaffe och smörgås från 08:00

Medverkande

Karin Olsson, generalsekreterare KFUM och Anna Heimersson, förenings- och medlemsutvecklare STF. Seminariet leds av Katarina Gustafsson, IDEELL ARENA

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka in formuläret nedan.