Övrigt
På dagordningen: boksläpp Ideologi i rörelse

DATUM: 10 April 2018

TID: 8.15-9.45

VAR: Folkbildningsrådet, Rosenlundsgatan 50, Stockholm


Till anmälan

Välkomna till ett morgonsamtal och en boklansering om ett ämne som borde finnas på allas dagordning: ideologi. Forskaren Ola Segnestam Larsson har skrivit boken Ideologi i rörelse. Bokens utgångspunkt är föreställningen att ideologi utgör en central och positiv särart för ideella organisationer. Många menar att det är ideologin som tydligast särskiljer ideella aktörer från exempelvis offentliga eller privata organisationer. Boken och morgonsamtalet är ett samarbete mellan Idealistas förlag och Ideell Arena.

Läs månadens lästips om boken.

 

Till anmälan