Idéseminarium
Partnerskapsmöte och idéseminarium 2021

DATUM: 21 April 2021

TID: 13:00–16:00

KOSTNAD: Gratis för Ideell Arenas partners. Andra är välkomna på idéseminariet vilket kostar 995 kronor. Vid avanmälan senare än 48 timmar innan mötesplatsen eller no show debiteras 250 kronor, också för partnerorganisationer.


KONTAKT:
070-338 26 26
karin.forsberg@ideellarena.se


Välkommen på 2021 års partnerskapsmöte och idéseminarium!

Partnerskapsmötet är öppet för ombud från alla partners i Ideell Arena. På mötet väljs ledamöter till nätverkets styrgrupp och vi samtalar även om året som varit och verksamhetens inriktning framöver. Handlingar läggs ut på denna sida senast 31 mars.

Idéseminarium

Av tradition arrangeras ett idéseminarium före Ideell Arenas partnerskapsmöte. Denna gång är temat jämlikhetsarbete i ideell sektor och seminariet arrangeras tillsammans med Riksteatern, som sedan några år tillbaka arbetar aktivt med att fullfölja sin framtagna strategi för jämlikhet och mångfald. ”För alla överallt” är Riksteaterns slogan och organisationen syftar med sin strategi till att öka mångfalden på, bakom och framför scenen såväl lokalt som nationellt. Hur arbetar man som folkrörelse för att nå ut brett och engagera samhällets alla medborgargrupper? I ett samtal mellan praktik och teori undersöker vi tillsammans sätt att främja ökad jämlikhet i våra verksamheter, ideella sektorn och i samhället i stort.

Medverkande

Edda Manga, idéhistoriker verksam som forskare och vetenskaplig ledare på Mångkulturellt centrum. Hon leder forskningsprojektet Metodologiska laboratorier som har utvecklat metoden Balingsholmsmodellen för att mäta effekterna av rasism i Sverige.

Anusha Andersson, verksamhetsutvecklare med fokus på jämlikhet och mångfald, Riksteatern

Anna Lundberg, verksamhetsutvecklare med fokus på kunskap och lärande, Riksteatern

Magnus Aspegren, VD, Riksteatern

Praktisk information

Plats: Mötesplatsen kommer att hållas på distans, i zoom.

Tid:
13:00–14:30 Idéseminarium
14:30–15:00 Paus
15:00–16:00 Partnerskapsmöte

Handlingar partnerskapsmötet

Dagordning 2021 års partnerskapsmöte Ideell Arena

Bilaga 1 Instruktioner och arbetsordning

Bilaga 2 Ideell Arenas partnerorganisationer

Bilaga 3 Kallelse till partnerskapsmötet

Bilaga 4 Årsrapport 2020

Bilaga 5 Årsredovisning 2020

Bilaga 6 Revisionsberättelse 2020

Bilaga 7 Förslag till stadgeändringar

Bilaga 8 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Bilaga 9 Partnerskapsavgifter 2022

Bilaga 10 Nomineringskommitténs förslag

Bilaga 11 Revisor 2021

Bilaga 12 Nomineringskommitté 2021

Ideell Arenas stadgar finns här.

 

Anmälan är nu stängd.