Idéseminarium
Partnerskapsmöte och idéseminarium 2021

DATUM: 21 April 2021

TID: 12:00–16:00

KOSTNAD: Gratis för Ideell Arenas partners. Andra är välkomna på idéseminariet vilket kostar 995 kronor. Vid avanmälan senare än 48 timmar innan mötesplatsen eller no show debiteras 250 kronor.


KONTAKT:
073–840 34 02
andreas.linderyd@ideellarena.se


Välkommen på 2021 års partnerskapsmöte och idéseminarium!

Partnerskapsmötet är öppet för ombud från alla partners i Ideell Arena. På mötet väljs ledamöter till nätverkets styrgrupp och vi samtalar även om året som varit och verksamhetens inriktning framöver.

Idéseminarium

Av tradition arrangeras ett idéseminarium före Ideell Arenas partnerskapsmöte. Denna gång är temat jämlikhetsarbete i ideell sektor och om läget tillåter möts vi i den största teatern hos Riksteatern i Norsborg.

Praktisk information

Plats: Om möjligt hålls mötet fysiskt hos Riksteatern i Norsborg söder om Stockholm. Mer information kommer.

Tid:
12– 13 Lunch
13–14:15 Idéseminarium
14:15–14:30 Paus
14:30–16 Partnerskapsmöte

Tiderna kan komma att ändras beroende på om mötesplatsen blir fysisk eller digital.

Anmälan: Håll utkik efter att anmälan öppnar i början av 2021.

Varmt välkomna!