Idéseminarium
Partnerskapsmöte och idéseminarium 2022

DATUM: 21 April 2022

TID: 12:00–16:15

VAR: Tollare folkhögskola, Åhlbergs väg 1, Saltsjö-Boo


KOSTNAD: Gratis för partners, 500 kronor för andra organisationer. Vid avanmälan senare än 48 timmar innan seminariet eller no show debiteras 250 kronor.


KONTAKT:
0703382626
karin.forsberg@ideellarena.se


2022 års idéseminarium och partnerskapsmöte – Ideell Arenas årsmöte – närmar sig! Vi planerar för ett fysiskt möte där partners är välkomna på en lättare lunch, därefter strategiska samtal inom idéseminariets ramar, följt av partnerskapsmötet.

Idéseminarium

Under årets idéseminarium fördjupar vi oss i frågeställningar och utmaningar inom demokratin med fokus på hur vi, inom den ideella sektorn, själva kan organisera oss för att stärka våra egna demokratiska strukturer anpassade till dagens komplexa samhällen.

Hur kan vi tillgängliggöra demokratin inom våra föreningsstrukturer? När blir våra representativa modeller en kraft som bromsar representationen i organisationen?

Finns det sätt att utvidga våra egna demokratiska metoder så att vi kan skapa strukturer som möjliggör en större variation av engagemang? Hur ser vi till att våra sätt att organisera oss ökar våra demokratiska arenor med plats för nya medlemmars perspektiv, ideologiskt utforskande och vital intern kritik? Lever vi som vi lär?

Sofia Näsström, professor i statsvetenskap vid Uppsala Universitet och författare till bl.a. Demokrati: en liten bok om en stor sak och The spirit of democracy, inleder seminariet med en föreläsning kring några av de utmaningar demokratin står inför och hur civilsamhället kan gå i bräschen för en starkare och mer förankrad demokrati.

Sen inspireras vi av Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO, Lotta Schneider, ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund, och Shahab Ahmadian, ordförande för Män för Jämställdhet, som delar med sig av de konkreta arbeten, från sina respektive organisationer, som görs för att utveckla de interna strukturerna att bli än mer demokratiska och tillgängliga för fler.

Vi avslutar idéseminariet med att workshopa tillsammans och undersöka hur det demokratiska svängrummet ser ut i våra egna organisationer. Vad kan vi lära av varandra för att fördjupa och levandegöra demokrati tillsammans med våra medlemmar?

Seminariet leds av Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty International Sverige.

Partnerskapsmöte

Alla handlingar inför mötet finns här publicerade.

Dagordning 2022 års partnerskapsmöte

Bilaga 1 Arbetsordning

Ideell Arenas partnerskapsmöte 2022

Bilaga 2 Ideell Arenas partnerorganisationer

Bilaga 3 Kallelse till partnerskapsmötet

Bilaga 4 Årsrapport 2021

Bilaga 5 Årsredovisning 2021

Bilaga 6 Revisionsberättelse 2021

Bilaga 7 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Bilaga 8 Partnerskapsavgifter 2023

Bilaga 9 Nomineringskommitténs förslag

Bilaga 10 Revisor 2022

Bilaga 11 Nomineringskommitté 2022

Ideell Arenas stadgar

Hålltider under dagen

12.00 – 12.30 Lunch

12.30 – 14.15 Idéseminarium

14.15 – 14.45 Paus

14.45 – 16.15 Partnerskapsmöte

 

Anmälan är nu stängd.