Akademisk trädgård
Civilsamhället som risk eller resurs

DATUM: 25 April 2023

TID: 08:30-10:00

VAR: Digitalt


KOSTNAD: Kostnadsfritt


KONTAKT:
info@ideellarena.se


Hur kan vi förstå den motsägelsefulla bild som idag präglar delar av civilsamhället, där organisationer och trossamfund både lyfts fram som en viktig resurs, men även som en påtaglig risk? Hur har statens syn kring en specifik del av civilsamhället som risk och resurs förändrats över tid?  Dessa frågor står i centrum när Linnea Lundgrens presenterar sin avhandling ”A Risk or a Resource? A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952-2019”

Vi kommer även få ta del av reflektioner från bland andra Anna Waara, Förbundschef på Ibn Rushd studieförbund, med erfarenheter av den komplexa balansakt som Lundgren behandlar.

Linnea Lundgren fil.dr är adjunkt vid Centrum för Civilsamhällesforskning och disputerade år 2021 med en avhandling som handlade om den svenska statens syn och reglering av minoritetssamfund i ett historiskt perspektiv. Idag forskar hon om frågor som rör civilsamhälle och religion, religiös förändring och civilsamhällets roll i krishantering.

 

*” anger obligatoriska fält