Akademisk trädgård
Sociala rörelser eller expertorganisationer? – Policyprofessionellas roll i civilsamhället

DATUM: 14 Mars 2023

TID: 08.30-10.00

VAR: Webbinarium


MEDVERKANDE: Joanna Mellquist, Forskare på Södertörns högskola vars forskning fokuserar på civilsamhället, dess professionalisering och möjlighet till politisk påverkan, Peter Moilanen, Chef för Narkotikapolitiskt center och tidigare Generalsektretare IOGT-NTO


KOSTNAD: Kostnadsfritt


KONTAKT:
info@ideellarena.se


Välkommen på Akademisk trädgård den 14 mars där vi, tillsammans med nyligen disputerade Joanna Mellquist, djupdyker in i hennes avhandling ”Policy Professionals in civil society organizations – Struggling for influence”. Avhandlingens huvudfråga kretsar kring hur vi kan förstå de policyprofessionella i civilsamhället och den roll de spelar för dess professionalisering.

Policyprofessionella, såsom lobbyister, utredare, kommunikatörer och sakkunniga, har ofta ett kunskapsövertag gentemot medlemmar i tekniskt kunnande, strategi och ideologi. Detta ger konsekvenser för organisationers inflytande och demokratiska förmåga där beslutsfattande i högre grad läggs i händerna på anställda, snarare än hos medlemmarna som organisationen ska representera.

Välkommen till mötesplatsen som är ett interaktivt webbinarium där vi tillsammans undersöker och problematiserar ideella organisationers komplexa praktik med olika och parallella logiker kring medlemsinflytande, professionalisering, medialogik, sociala rörelser och expertstyre. Vi har också bjudit in Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center och tidigare generalsekreterare IOGT-NTO, samt Marie Näslund, samhällspolitisk chef för PRO, för att kommentera på slutsatserna.

Akademisk trädgård är Ideell Arenas nyaste seminarieform; en utforskande mötesplats där vi tar avstamp i aktuell forskning, till exempel en nyligen försvarad doktorsavhandling eller en artikel publicerad i någon tidskrift eller antologi.

Här kan du ladda ner Joanna Mellquists avhandling 

*” anger obligatoriska fält