Strategiforum
Strategi – en praktik i den lokala vardagen, långt ifrån centrala planeringsprocesser

DATUM: 14 Juni 2012

TID: 08:30-10:00

VAR: Meddelas senare


MEDVERKANDE: Markus Kallifatides


KOSTNAD: Partners i IDEELL ARENA går gratis, övriga 1000 kr


Strategi ses ofta som en rationell process där organisationens ledning och styrelse analyserar omvärlden för att utifrån det sedan slå fast den strategiska inriktningen. Den moderna strategiforskningen har mer och mer börjat studera hur handlingar och aktiviteter ute i organisationen ”på golvet” eller ”bland gräsrötterna” i själva verket blir den strategi man i efterhand från ledningen säger sig ha hittat på. Denna tankeströmning tillskriver på så vis den enskilde medarbetaren större makt över organisationens långsiktiga utvecklingsarbete. Samtidigt pekar den på ett dilemma för den högsta ledning som tror att den styr strategiskt. Om detta stämmer blir den kittlande frågan: Vad är ledningens roll i strategiarbetet? Är den ideella sektorns organisationer bättre lämpade att hantera detta?

Medverkande

Markus Kallifatides, forskare i organisation och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Anmälan

Anmäl dig till Jan Ström via jan.strom@ideellarena.se senast den 12 juni. Kontakta Jan via mejl eller telefon 070-736 69 44 om du vill ha mer information eller har frågor.