Strategiforum
Den ideella sektorn i en tid av förändring – Öppna, toleranta och inkluderande?

DATUM: 12 December 2016

TID: 08.30–10.15 (frukost serveras från 08.15)

VAR: Forum för Levande historia, Stora Nygatan 10-12, Stockholm


MEDVERKANDE: Erik Lundberg, Susanne Wallman-Lundåsen, Peter Moilanen och Johan von Essen


KONTAKT:
070-461 94 53
katarina.gustafsson@ideellarena.se


Till anmälan

Den senaste tidens omvärldsförändringar såsom flyktingmigration, krig och katastrofer har lett till en ökad mångfald och pluralism i befolkningen men också till spänningar och konflikter. I den offentliga debatten har frågan väckts hur det är ställt med toleransen i det svenska samhället och på vilka sätt den kan stärkas.

En mångfacetterad aktör som ofta förväntas ta ett ökat samhällsansvar i relation till olika samhällsutmaningar är ideella organisationer. Med stor förankring och räckvidd i befolkningen är den ideella sektorn en kraft och arena med potential att främja demokratiska värden som tolerans och alla likas värde.

Men vilken betydelse har ett engagemang i en ideell organisation för toleransen? Hur kan den ideella sektorn förhålla sig till en förändrad omvärld? Hur kan organisationerna verka för att bli ännu mer öppna och välkomnande för människor med annan bakgrund och erfarenheter? Vad kan forskningen lära oss om svenskars attityder och värderingar i ett historiskt och jämförande perspektiv?

I seminariet som samarrangeras av IDEELL ARENA och Forum för Levande historia medverkar Susanne Wallman-Lundåsen (Mittuniversitetet) och Erik Lundberg (Forum för levande historia) som berättar om resultat från en kommande antologi om tolerans som Forum för levande historia släpper i februari 2017.

Medverkar gör också Peter Moilanen, (generalsekreterare, IOGT-NTO) och Johan von Essen (Ersta Sköndal Högskola, Stockholm). Peter behandlar hur en ideell organisation kan organisera sig när omvärlden och förutsättningarna förändras. Johan, som också skriver i den kommande antologin, kommenterar och reflekterar.

Samtalet leds av Katarina Gustafsson, IDEELL ARENA.

Fördjupning

För den intresserade arrangerar Forum för levande historia redan den 5:e oktober ytterligare ett seminarium som djupdyker i frågan om vad det ideella engagemanget gör för att bidra till tolerans hos unga. Seminariet bygger precis som ovan på den kommande antologin om tolerans som släpps i februari 2017. Mer om detta seminarium hittar du här.

 

Till anmälan