Strategiforum
Strategisk ledning i förändring

DATUM: 18 Oktober 2011

TID: 08:30-10:00

VAR: Hyresgästföreningen , Norrlandsgatan 7, Stockholm


MEDVERKANDE: Per Olof Berg


KOSTNAD: Partners i IDEELL ARENA 250 kr, övriga 1000 kr


Under de senaste decennierna har synen på strategi radikalt förändrats. För att förstå var vi står idag och bättre kunna förhålla sig till de olika strategimodeller som lärs ut i olika utbildningar och kurser, men även de vi själva arbetar med, är det viktigt att ha en bild av hur det strategiska tänkandet har utvecklats. Med detta som utgångspunkt kan man sedan utifrån den egna organisationens förutsättningar fundera över hur man med strategins stöd ska få bättre utväxling på sin verksamhet och sitt egna långsiktiga utvecklingsarbete. Och om de modeller man använder är de mest relevanta.

Medverkande

Per Olof Berg, professor i Strategic Corporate and Market Communication vid Stockholms Universitet.

Anmälan

Anmäl dig till Jan Ström via jan.strom@ideellarena.se senast den 11 oktober. Kontakta gärna Jan via mejl eller telefon (070-736 69 44) om du vill ha mer information eller har frågor.