Strategiforum
Strategiskt arbete med sociala medier

DATUM: 13 Maj 2014

TID: 08:30-12:00

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6 , Stockholm


MEDVERKANDE: Maria Starck, Jimmy Mannung, Soraya Hashim och Lisen Selander


KOSTNAD: Partners i IDEELL ARENA går gratis, övriga betalar 500 kr


KONTAKT:
070-461 94 53
katarina.gustafsson@ideellarena.se


Passion och engagemang trivs bra och frodas på internet. Det framhålls därför att ideella organisationer och sociala medier är en bra kombination. Genom sociala medier behöver synlighet inte kosta några gigantiska summor och lyckas ideella organisationer få genomslag med sin verksamhet har det stor effekt för det arbete och den förändring som det arbetas för.

Vilka avväganden har ideella organisationer som har en framgångsrik närvaro i sociala medier gjort? Krävs det en speciell verksamhet för att få stort genomslag i sociala medier? Är det viktigt att ha en strategi för sociala medier eller är det avsaknad av strategi för organisationen som helhet som sätter käppar i hjulet? Hur organiseras det interna arbetet med närvaro på sociala medier när stora delar av verksamheten är professionaliserad?

Att agera digitalt sker oftast inte alls med samma lojalitet mot en och samma organisation, snarare har människor flera olika lojaliteter. Vid en jämförelse med traditionella sätt att engagera sig kan det uppstå en ganska stor spänning mellan handlingarna och själva övertygelsen och ideologin. Hur påverkar sociala medier relationen mellan faktisk handling och dess relation till identitet. Vad är det som triggar olika former av beteenden på de digitala forumen och hur kan vi med den vetskapen faktiskt öka människors engagemang genom sociala medier?

Medverkande

Maria Starck digital strateg hos F! (Feministiskt Initiativ). Det lilla partiet, vars kampanjer trängt igenom både mediebruset och de sociala medierna. Maria berättar om rekryteringsarbetet i sociala medier

Jimmy Mannung kommunikationsstrateg hos Kommunal. Jimmy pratar om sina erfarenheter av att bygga upp det interna arbetet med sociala medier i en stor organisation.

Soraya Hashim, Community manager hos Rättviseförmedlingen. Soraya berättar hur Rättviseförmedlingen gått från 0 till 50000 aktiva gillare.

Lisen Selander lektor vid institutionen för tillämpad IT på Göteborgs Universitet berättar om resultatet från sin forskning om digital aktivism gjord hos svenska Amnesty.

Katarina Gustafsson, IDEELL ARENA, är samtalsledare

Övrigt

Kaffe och smörgås serveras från 0830, strategiforum börjar 0900

Kom i tid! Strategiforum äger rum på plan 9 och tillgång till lokalen sker endast med sällskap av oss på IDEELL ARENA. Vi tar oss gemensamt upp i hiss och sista turen går 0910.

Anmälan

Anmäl dig senast 8 maj.