Verktygslådan Live
Uppdraget som styrmedel- om personalledning i ideella organisationer

DATUM: 23 November 2012

TID: 08:30-10:00

VAR: Hyresgästfröeningen , Norrlandsgatan 7, Stockholm


KOSTNAD: Partners i IDEELL ARENA går gratis, övriga 500 kr


KONTAKT:
fredrik.kron@ideellarena.se


Att arbeta med personalledning inom ideella organisationer innebär inte sällan en speciell utmaning. Skillnaden men också likheten mellan chefs- och ledarskap är centralt. Rollfördelningen mellan tjänsteman och förtroendevalda är en annan utmaning där de förtroendevalda ibland också uppbär en anställning. Därutöver krävs ledarskap från tjänsteman över ideellt engagerade men även andra vägen runt. Det är lätt att se att det krävs ett annorlunda ledarskap inom ideell sektor där vare sig vinst eller implementering av offentliga beslut är det som står i förgrunden utan uppfylla uppdraget.

Seminariet utgår ifrån en kommande bok på Idealista förlag om personalarbete i ideell sektor av Johan Welander. Boken fokuserar på hur man aktivt kan arbeta med personalarbete inom ideell sektor såväl ledarskap- som styrningsmässigt. Därtill behandlas de unika förutsättningar som gäller för personalarbete i ideella organisationer. Författaren tecknar även ett antal framtidsscenarier och en idealmodell för hur personalarbete kan förbättras inom sektorn.

Medverkande

Gun Lundmark, personalspecialist på Hyresgästföreningen
Johan Welander, författare och till vardags HR ansvarig på Sensus studieförbund
Sofia Karlsson, informationschef på IOGT-NTO

Samtalsledare: Fredrik Kron, verksamhetschef IDEELL ARENA

Anmälan

Anmäl dig till fredrik.kron@ideellarena.se senast 19/11.