Övrigt
Valberedningen – Strategisk resurs eller restpost?

DATUM: 21 Oktober 2015

TID: Lunch från 11:30. Seminarium 12:00-13:00

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6, Stockholm


MEDVERKANDE: Malin Gunnarsson, Jesper Fundberg och Katarina Gustafsson


KOSTNAD: Gratis


KONTAKT:
070-4619453
katarina.gustafsson@ideellarena.se


Den 21 oktober arrangerar Idealistas förlag och IDEELL ARENA ett seminarium med anledning av ett nytt nummer av idétidskriften Kurage.

Temat för numret är styrning och vi djupdyker i frågan om valberedning och styrning.

I seminariet medverkar Malin Gunnarsson, ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning 2011-2015 samt tidigare ledamot av Röda Korsets styrelse. Vi får ta del av vilka strategiska vägval som väglett valberedningen i beredningen av ny styrelse. Medverkar gör också Jesper Fundberg, universitetslektor vid Malmö Högskola som skrivit rapporten ”Vilka är idrottens valda makthavare – om rekrytering till styrelser inom svensk idrott”

Vi samtalar kring frågor som: Vem som styr valberedningen? Hur får valberedningen kunskap om organisationens framtida behov? Hur ser rekryteringen till styrelser ut? Vilka kompetenser och resurser behöver valberedningen ha? Samtalet leds av Katarina Gustafsson, IDEELL ARENA

Seminariet är fullsatt. Välkommen att kontakta Katarina Gustafsson om du vill stå på vår väntelista till seminariet.