Strategiforum
Visionär stadsplanering och folkrörelser för mer hållbara städer

DATUM: 18 September 2021

TID: 13:00–14:00

VAR: PARK(ing) day, Frihamnstorget eller via livestream


KOSTNAD: Kostnadsfritt


KONTAKT:
070-928 98 51
rebecca.vinthagen@ideellarena.se


Välkommen på ett samtal om hur det vi prövar i dag kan bli det gemensamma i morgon. Vi diskuterar exempel på dialog, inflytande och nya sätt att tänka byggda miljöer och samspel med ekologi och hur det kan visa på andra och nya urbana möjligheter. Hur kan vi bryta upp låsta system och öppna mot kollektivistiska format i boende och förvaltning och låta innovation betyda mer än kostsamma signaturbyggnader?

Samtalet hålls under PARK(ing) Day som är ett open source-event som startade upp 2005 i San Francisco. Under PARK(ing) Day i Stockholm arrangeras olika panelsamtal, föreläsningar och workshops. Dagen är tänkt att bli en kulturell manifestation för framtidens hållbara städer och samhällen. PARK(ing) Day arrangeras av Culture and Space i samarbete med Studiefrämjandet och Blivande med stöd av Östermalms Stadsdelsförvaltning. Läs mer på eventets facebooksida.

Delta fysiskt eller på distans

Du är välkommen att delta på plats på Frihamnstorget i Stockholm, men samtalet kommer också att livestreamas. Anmäl dig via formuläret nedan för att få länk till sändningen, senast 16 september.

Deltagare

Monica Fundin Pourshahidi, gruppchef Folkrörelse och Boendeutveckling på Hyresgästföreningen. Monica Fundin Pourshahidi är en kulturutbildad ledare, administratör, skribent och kommunikativ strateg, med breda erfarenheter inom politik, folkrörelse och offentlig förvaltning. Hon är även ordförande på Folkrörelsernas Konstfrämjande och Styrelseledamot på Ideell Kulturallians. Monica Fundin Pourshahidis röda tråd genom sina olika yrkesroller är demokrati, inkludering och mångfald.

Sofia Wiberg, forskare och lärare på KTH. I Sofia Wibergs forskning intresserar hon sig för stadsplaneringens komplexitet och gränserna för vetandet. Hon har fokus på praktisk, erfarenhetsbaserad kunskap och deltagarbaserade beslutsprocesser. Sofia Wiberg disputerade 2018 med avhandlingen Lyssnandets praktik – medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar, där hon utforskar förhållningssätt till lyssnandet som en politisk praktik.

Samtalet modereras av Pernilla Glaser, verksamhetsutvecklare, författare och processledare. Pernilla har arbetat med samtal och samverkan med fokus på lärmiljöer, konst och forskning. Hon har arbetat som metodutvecklare på Rise och i flera stadsutvecklingsprojekt. Pernilla undervisar också regelbundet på Konstfack och andra arkitektur och designutbildningar samt håller i kursen praktik-reflektion på Dans och Cirkushögskolan. Mer om Pernilla Glaser: www.boiler.one

Välkommen!

  • Egna kommentarer och/eller information du vill skicka med