Fenix Alumni 19-20 november

För alla tidigare deltagare i Fenixprogrammet är det dags att boka in Alumniträffen i kalendern. Mer information  kommer under hösten.

Skrivet av Katarina Gustafsson.