Fenixprogrammet genomförs som planerat – anmälan öppen till 19 juni

Fenix är ett utvecklingsprogram för strategiskt ledarskap för dig som är förtroendevald eller anställd i ideell sektor med ansvar för det långsiktiga, strategiska utvecklingsarbetet. Du har en formell eller informell ledningsroll.

Genom Fenixprogrammet rustas du som ledare att förhålla dig till omvärldens förändringar och samhällets olika krav och regler samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn. I kunskapsskapandet samarbetar vi med forskare som tillhör de allra främsta inom sina områden. Kunskapen som presenteras bygger på välgrundad forskning, i motsats till kortsiktiga trender. Programmet syftar till att stärka det långsiktigt strategiska ledarskapet och gör inga anspråk på att ge några enkla svar eller snabba lösningar på komplexa frågor.

Programmet omfattar 16 dagar och genomförs i internatform mellan september 2020 till juni 2021 under fyra avsnitt, ett halvdagsseminarium och en avslutningsdag. Programmets internatform innebär att du som deltagare deltar i föreläsningar och aktiviteter både dagtid och kvällstid. Tre avsnitt genomförs i Stockholm och det sista avslutande avsnittet genomförs på Irland och Nordirland.

Höstens omgång av Fenix kommer att kunna genomföras i enlighet med Folkhälsomyndigetens rekommendationer för både utbildning, samlingar och resor. De anläggningar vi samarbetar med har alla vart mycket hjälpsamma och vi kommer att kunna hålla oss till 2 meters regeln i de kurslokaler som vi nyttjar. Kursgården har också vidtagit åtgärder vid måltider där endast bordsservering är aktuellt.

Skrivet av Karin Forsberg.