Fenixstipendiet går till Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Ideell Arena delar ut  Fenixstipendium till Annika Lindblad  Nieminen, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).

För att möjliggöra en strategisk ledarutveckling behövs en mångfald av perspektiv. SFS är en stor medlemsrörelse med ett litet kansli. Organisationen med förtroendevalda studenter har bland annat ett ungt perspektiv och en särart med ständigt nya förtroendevalda. Vidare så är SFS nu i en spännande utvecklingsfas med både stärkt lokal medlemshantering och ett ökat nationellt fokus på att driva studenternas frågor. Sammantaget är detta något som vi tror kan bidra med viktiga perspektiv till erfarenhetsutbytet mellan Fenixdeltagarna. Det är därför mycket roligt att kunna ge Annika och SFS möjligheten att delta i Fenixprogrammet 2017/2018.

Inger Ashing, för Ideell Arenas styrgrupp

 

Skrivet av Katarina Gustafsson.