Fler platser tillgängliga i Ideell Arenas populära nätverk

Johan Welander är personalvetare, författare och en uppskattad processledare för två av Ideell Arenas nätverk, Medarbetarskap, ledarskap och chefsroll (MLC) och HR-chefsnätverket. Nu finns det ett antal platser lediga i nätverken.
Gemensamt för båda nätverken är att vi skapar sammanhang med utvecklingsfokus, det tror jag att många har nytta av, menar Welander.
Läs hela intervjun med honom och anmäl ditt intresse till Ideell Arenas nätverk idag!

Du är ju processledare för två av Ideell Arenas nätverk. Kan du först berätta lite mer om dig själv? Berätta mer om dig själv!
– Jag är personalvetare, har en bakgrund som anställd från Rädda Barnen, Sensus och LSU. De senaste åren har jag i lite friare former – jag leder ett konsultföretag med fokus på HR- och ledningsfrågor i civilsamhället – arbetat med utveckling av civilsamhällets medarbetare, chefer och styrelser. Dessutom skriver jag fackböcker för civilsamhällets ledande företrädare.
– På min fritid är jag som många andra civilsamhällesnördar ideellt engagerad. Sedan några år tillbaka lägger jag energi och tid på tränar-/ledarroll inom barnidrott.

Varför är du processledare?
– Först och främst – för att det är ROLIGT! Och för att jag lär mig massor, hela tiden, av deltagarna. Sedan är det – ur mitt perspektiv – väldigt stimulerande att som processledare bidra till bra förutsättningar för erfarenhetsutbyte och samtal deltagare emellan. Och att ibland och vid behov kunna utmana invanda perspektiv.

Du processleder bland annat nätverket ”Medarbetarskap, ledarskap och chefsroll.” Vilka teman brukar vara återkommande där och vad är era planer för 2023?
– De teman som förekommer är 100 procent deltagarstyrda, så det är svårt att säga ”vilka teman brukar ni ha i nätverket” (skratt). Men, givet att MLC-nätverket har funnits i ett antal år och en del deltagare är kvar medan andra tillkommit successivt, så skulle jag säga att några röda trådar eller teman nog förekommit oftare än andra. Exempelvis: Vad utmärker anställdrollen i civilsamhället (kontra företag eller offentlig sektors organisationer)? Vad säger forskningen om ledarskap och chefsrollen i idéburna organisationer? Och, vad är egentligen medarbetarskap – och hur arbetar vi med det?

Precis, du är ju också processledare för HR-nätverket. Vad gör ni där och vilka frågor diskuterats? Vem bör söka dit?
– Alla HR-chefer eller HR-ansvariga i Ideell Arenas partners bör söka sig till detta uppskattade nätverk! Vi har 15-20 deltagare i nätverket och blir gärna fler. Det har de senaste åren skett ”generationsskifte” i nätverket, så vi har en mix mellan deltagare som varit med ett antal år och de som är tämligen nya i nätverket. Både erfarna HR-personer och de som kanske har sitt första HR-chefsjobb i civilsamhället är välkomna. Om plats finns är också personer från icke-partnerorganisationer välkomna till nätverket.

– Vanliga frågor i fokus – i det deltagarstyrda nätverket där teman bestäms tillsammans årligen – är exempelvis: Hur ser framtidens HR-arbete ut? Vad säger forskningen om HR-chefsrollen/HR-funktionen? Hur kan min organisation utveckla exempelvis lönerevisionsarbetet/medarbetarsamtalen/de arbetsgivar-fackliga relationerna? AI och digitalisering kopplat till HR-funktionen: hur GÖR vi? Gemensamt för båda nätverken är att vi skapar sammanhang med utvecklingsfokus, det tror jag att många har nytta av, avslutar Welander.

Vill du läsa mer om nätverken?
Läs mer om MLC-nätverket och HR-chefsnätverket.

Vill du gå med i något av nätverken?
Välkommen att höra av dig till Ekim Caglar på Ideell Arenas kansli; ekim.caglar@ideellarena.se eller 070-895 9936.

Skrivet av Ekim Caglar.