Följ Ideell Arena på LinkedIn

Ideell Arena letar ständigt nya kontaktytor till högsta ledningen i civilsamhället. Sen alldeles nyligen finns Ideell Arena därför även på LinkedIn. Klicka här för att följa.

Skrivet av Katarina Gustafsson.