Förmåner som partner

Samverkan i Ideell Arena bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet och en avsikt att genom deltagande dela med sig av erfarenheter i programaktiviteterna. Genom att bidra med erfarenheter får andra mer kunskap och vice versa.

Några exempel är när Hyresgästföreningen medverkade i Verktygslådan Live och redogjorde för sin prisbelönta internkommunikation eller när IOGT-NTO medverkade i Strategiforum och delade med sig hur de arbetar med sitt strategiska arbete. I Fenix Alumni fick deltagarna ta del av RFSUs ordförandes erfarenheter av möjligheter och utmaningar av att leda en hybridorganisation, dvs en ideell organisation och ett bolag. Under Almedalsveckan delade Riksidrottsförbundet och Röda Korset med sig av erfarenheter när medielogiken krockar med folkrörelsetanken.

Ett exempel när det gäller forskning och utveckling är projektet ”Förtroendevaldas syn på kompetens och lärande” som fokuserar på vad förtroendevalda i Hyresgästföreningen och Riksidrottsförbundet anser att de behöver kunna och/ eller lära sig för att uppfylla och utveckla föreningens uppdrag. Det långsiktiga målet är att utveckla Hyresgästföreningen och SISU Idrottsutbildarnas föreningsutbildningar för förtroendevalda. Projektet presenterades och diskuterades på bland annat LedarskapsArenan.

I nätverken sker erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser. Mellan träffarna sker även erfarenhetsutbyte där deltagarna generöst delar med sig när någon behöver få stöd i en akut fråga, få tips om policys/riktlinjer, leverantörer/ konsulter eller information om t ex nya lagar och regler.

Ideell Arena har ett litet kansli för att skapa förutsättningar för partners att mötas och för utveckling av verksamheten. Partneravgiften täcker kärn- och utvecklingsverksamheten. Det innebär att vi har möjlighet att erbjuda ett antal mötesplatser men även utveckla egna ledarprogram och mötesplatser, stödja partners i gemensamma forsknings- och utvecklings projekt med andra partners och forskare.

Kostnadsfria mötesplatser för partners

  • Generalsekreterar-nätverken (4-6 ggr/år)
  • Ordförandenätverket (4-6 ggr/år)
  • Strategiforum (ca 2 st per år)
  • Verktygslådan Live (ca 2 st per år)
  • Ideell Arenas årliga idéseminarium
  • Samtliga partnerorganisationer får en årsprenumeration på tidskriften Kurage.

Vill du veta mer om du hur det är att vara partner?