Forskartjänst hos Rädda Barnen

Riksbankens Jubileumsfond har nu utlyst en forskartjänst om idéburen välfärdsproduktion hos Rädda Barnen.

Det är omställningen av organisationen till att arbeta med idéburen välfärd som är i fokus. Att ikläda sig en roll som välfärdsproducent ställer organisationen inför en mängd nya utmaningar. Det finns ett tydligt behov av att bygga upp djupare kunskap för hur förändringsprocesserna kan förstås och hanteras, inte minst när det gäller ledarskap och beslutsfattande.

Exempel på relevanta frågeställningar:

  • Vilket ledarskap behövs för att integrera välfärdsproduktion i Rädda Barnens nuvarande uppbyggnad och samtidigt behålla ett folkrörelseperspektiv?
  • Vilka nya maktrelationer uppstår mellan organisationens olika delar när Rädda Barnen ikläder sig en ny roll som välfärdsproducent?
  • Hur kommunicerar organisationen sitt uppdrag?
  • Hur utkrävs ansvar för den professionella verksamheten av de demokratiskt valda vid riksstyrelse och riksmöte?

Sista ansökningsdag är den 18 juni. 

Den här typen av Flexit-tjänster har gynnsamma ekonomiska förutsättningar som också finns beskrivna på deras hemsida. Forskningen ska genomföras inom Sverigeprogrammet inom Rädda Barnen.  Läs mer via följande länk,  utlysningen ligger som nummer fyra i listan när man scrollar ner:

https://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/flexit-2019/

Kontaktperson
Göran Holmström, projektledare idéburen välfärd, Sverigeprogrammet
e-post: goran.holmstrom@rb.se

Skrivet av Caroline Fagerson.