Forskning som förändrar 3 december

Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor arrangerar  även i år en kunskapskonferens i samverkan med IDEELL ARENA.

Ur programmet:

Från forskning till utveckling: Workshops om  hur ideell- och offentlig sektor omvandlar forskning om civilsamhället till utveckling.

Svar direkt:  En forskarpanel reflekterar och  diskuterar utifrån praktikernas frågor.

Presentation av samtida forskning om bland annat: professionalisering av ideell sektor, nya vägar för ungas lokala deltagande, den medlemslösa organisationen, ideell sektor som röstbärare,  det samtida engagemanget i ideell sektor.
Fullständigt program och anmälan kommer i början av september.

Skrivet av Katarina Gustafsson.