Kunskapskonferens om det civila samhället – Forskning som förändrar

Den 3 december 2015 arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor sin årliga kunskapskonferens om det civila samhället. Arrangemanget sker i samverkan med IDEELL ARENA. Programmet är snart klart. Boka datumet redan nu! Anmälan öppnar i slutet av augusti och görs via www.mucf.se

Ur programmet:

Från praktik till forskning – Vad vet vi och vad behöver vi ta reda på? Från forskning till utveckling – Hur påverkar kunskaperna vårt sätt att agera? Aktuell forskning om bland annat professionalisering av civilsamhället, medlemslösa organisationer, medborgarnas engagemang, ideella organisationer som företrädare för medborgarna samt former för ungas inflytande i lokalt utvecklingsarbete.

Medverkar gör bland andra: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, forskarna Frida Boräng, Malin Gawell, Karin Osvaldsson Cromdal, Apostolis Papakostas, Nazim Tahvilzadeh, Susanne Wallman Lundåsen och Filip Wijkström samt praktiker från offentliga och ideella organisationer.

Målgrupp: Tjänstemän och förtroendevalda från myndigheter, kommuner och civila samhällets organisationer.

 

 

 

 

Skrivet av Katarina Gustafsson.