Forskningsmedel för studier om civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, utlyser medel för forskning om civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhället i Sverige, dess utveckling, organisering och interaktion med samhället i övrigt. Det är en fördel om forskningsprojekten delfinansieras av, eller samverkar med, civilsamhällets organisationer eller offentliga aktörer.

Läs mer på MUCF:s hemsida.

Skrivet av Karin Forsberg.