Forskningspolitiska propositionen

Inför framtagandet av en forskningspolitisk proposition 2016 har IDEELL ARENA och Forum- idéburna organisationer med social inriktning skickat in underlag till utbildningsdepartementet om forskningspolitik och det civila samhället. Såväl Forum som IDEELL ARENA ser ett behov av att kommande forskningspolitiska proposition inkluderar civilsamhällesforskningen som ett prioriterat och långsiktigt område.

Läs hela underlaget här

Läs regeringens pressmeddelande om forskningspropositionen här

 

 

Skrivet av Katarina Gustafsson.