Nomineringskommitténs förslag till ny styrgrupp

Nomineringskommittén för IDEELL ARENA är klar med sitt förslag till ny styrgrupp för 2015. Val till styrgruppen sker under partnerskapsmötet den 23 april med start kl 15.30.

De föreslagna ledamöterna representerar en bredd av IDEELL ARENAs partnerorganisationer.

De föreslagna ledamöterna är:

Stefan Bergh, Cancerfonden

Eva Blomqvist, IOGT-NTO

Christine Eriksson, Lärarförbundet

Karin Karlsson, Riksidrottsförbundet och SISU

Anna Magnusson, Studieförbundet Vuxenskolan

Sylvia Nylin, Svenska Turistföreningen

Fredrik Torberger, Scouterna

Kjell Åke Waldner, Sensus Studieförbund

Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen/KFO

Anne Marie Brodén, S:t Lukas stiftelsen

Linnéa Nordin, Vårdförbundet

Skrivet av Katarina Gustafsson.