Fenixprogrammet 2015/2016

Strategiskt ledarskap för ideella organisationer – med idén i fokus. Fenixprogrammet är IDEELL ARENAs lednings- och utvecklingsprogram med tydligt fokus på de strategiska utvecklingsfrågorna.

De ideella organisationernas drivkraft är en tydlig idé om att något måste göras. Utifrån idén definieras ett uppdrag som upplevs som en nödvändighet. Men likt Fågel Fenix, som med ny livskraft gång på gång återuppstår, måste den ideella organisationens idé och uppdrag ständigt levandegöras och omsättas i relevant verksamhet. Denna förnyelseprocess är grunden för en framgångsrik organisation eller rörelse. Den högsta ledningen bär ett stort ansvar för att detta sker och för hur det sker.

Fenixprogrammet utrustar dig som bär en del av detta ansvar med ett skarpare och mer reflekterat tänkande för att du med större kraft ska kunna bidra i det strategiska utvecklingsarbetet.

Datum som gäller för Fenixprogrammet 2015/2016:

Avsnitt 1: 12 (lunch)-16 oktober 2015
Avsnitt 2: 22 (lunch)-26 februari 2016
Avsnitt 3: 10-13 maj 2016

Läs mer om programmet och avsnitten här

Deltagare om programmet

Intervju med Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

Här kan du se film om programmet där tidigare deltagare, Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen och Erik Wagner, ansvarig för strategisk utveckling IOGT-NTO, berättar om deras lärdomar och hur programmet bidrar till utveckling internt. Filmklippet är 4.36 minuter

Kontakt

För mer information kontakta gärna Ulrika Erksell: ulrika.erksell@ideellarena.se eller telefon 073-939 58 65.