Fenixprogrammet 2017/2018

Ett strategiskt utvecklingsprogram för ledare i ideella organisationer — ett program med idén i fokus.

De ideella organisationernas drivkraft är en tydlig idé om att något måste göras. Utifrån idén definieras ett uppdrag som upplevs som en nödvändighet. Men likt Fågel Fenix, som med ny livskraft gång på gång återuppstår, måste den ideella organisationens idé och uppdrag ständigt levandegöras och omsättas i relevant verksamhet. Denna förnyelseprocess är grunden för en framgångsrik organisation eller rörelse. Den högsta ledningen bär ett stort ansvar för att detta sker och för hur det sker.

Genom möte med forskning, andra ledare och egna utmaningar ger Fenixprogrammet dig möjlighet att vidga perspektiven, och på så sätt hitta nya strategier för att lyfta.

Datum som gäller för Fenixprogrammet 2017/2018:

Avsnitt 1: 16-20 okt 2017
Avsnitt 2: 29 jan-2 feb 2018
Avsnitt 3: 14-19 maj 2018

Läs mer om programmet och avsnitten

Anmälan

Anmälan är stängd.

Deltagare om programmet

Erica Karlsson, STF, om senaste omgången av Fenixprogrammet. Filmen är 2,26 min.

 

Intervju med Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.