Fenixprogrammet 2019/2020

Strategiskt ledarskap för ideella organisationer – med idén i fokus. Civilsamhällets drivkraft är en tydlig idé om att något viktigt måste göras. Utifrån idén definieras ett uppdrag som upplevs som en nödvändighet. Men likt Fågel Fenix, som med ny livskraft gång på gång återuppstår, måste den ideella organisationens idé och uppdrag ständigt levandegöras och omsättas i relevant verksamhet. Denna förnyelseprocess är grunden för en framgångsrik organisation eller rörelse. Genom möte med forskning, andra ledare och egna utmaningar ger Fenixprogrammet dig möjlighet att vidga perspektiven, och på så sätt hitta nya strategier för att lyfta.

Vad är Fenix?
Fenixprogrammet är ett forskningsbaserat program för strategiskt ledarskap i ideella organisationer. Programmet har lånat sitt namn från legenden om fågeln Fenix som finns i många kulturer. Den kan fatta eld för att sedan återuppstå ur sin egen aska, i en bättre version av sig själv. Fenix har därför blivit en symbol för förnyelse, en förmåga att uppdatera sig och vara motståndskraftig.

Civilsamhällets ledare har en central och avgörande roll för samhällets utveckling. De bär också ansvar för organisationernas interna förändring och väg framåt i en värld där kartan hela tiden ritas om. Det handlar om att hela tiden värna verksamhetens idéer och värdegrund, även när samhällets förväntningar kanske pekar åt ett annat håll eller när omvärldens krav gör det svårt att stå upp för ideal och ideologi. Civilsamhällets ledare behöver inte bara kunna navigera i den utveckling som sker, utan kan också vara de som leder den!

Genom Fenixprogrammet rustas du som ledare att förhålla dig till omvärldens förändringar och samhällets olika krav och regler samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn.

Fenixprogrammets innehåll

För mer detaljerad information om vad Fenixprogrammet går ut på, hur det är upplagt, vad de olika avsnitten innehåller och vilka forskare som bidrar med innehåll kan du läsa vidare i programfoldern om Fenix.

Praktisk information om Fenix 2019-2020

Avsnitt 1: 16-19 september 2019, på Tollare Folkhögskola i Nacka
Avsnitt 2: 11-13 november 2019, på Tollare Folkhögskola i Nacka
Avsnitt 3: 27 -30 januari 2020, på Sånga Säby, Ekerö
Avsnitt 4: 12-15 maj 2020, Irland och Nordirland, Dublin och Belfast, två resdagar den 11:e och 16:e maj tillkommer.

Kostnad

Partnerorganisationer 41.000 kr övriga organisationer 61.000 kr

Anmäl dig senast 2 juni

Innan antagning genomför vi intervjuer med alla sökande, för att säkerställa att både deltagarnas och programledningens förväntningar är uppfyllda samt att programmets deltagare representerar en mångfald och en bredd av perspektiv. Mångfalden är en förutsättning för att möjliggöra dynamiska samtal och utveckling och främja ett spänstigt utbyte. Intervjuerna genomförs under veckorna 24, 25 och 26. Antagningsbesked skickas ut senast 27 juni 2019.

Kostnadsfri avbokning kan ske fram till och med 1 augusti 2019. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften. Fakturering sker senast 4 veckor före programstart. Resor, kost och logi ingår ej i avgiften. Ideell Arena bokar logi för dig. För avbokning av kost och logi gäller respektives kursgårds avbokningsregler.

Programomgången redan genomförd. Anmälan ej möjlig.

Deltagare om programmet

Intervju med Mattias Hjelmberg från Riksidrottsförbundet. Deltagare på Fenixprogrammet 2018-2019. Filmen är 4 minuter lång.

Erica Karlsson, STF, om en tidigare omgång av Fenixprogrammet. Filmen är 2,26 min.

Intervju med Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

Kontakt

För mer information kontakta gärna Katarina Gustafsson via mejl katarina.gustafsson@ideellarena.se eller på telefon 070-461 94 53

Personuppgifter

Vi behöver ditt tillstånd att hantera personuppgifter både för att administrera din anmälan och för att du ska kunna medverka i Fenixprogrammet. Frågor kring detta hänvisas till info@ideellarena.se. Samtycke lämnar du i anmälningsformuläret ovan. Läs mer om hantering av personuppgifter i Ideell Arenas integritetspolicy.

Tidigare genomförda utbildningar

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019