Fenixprogrammet 2020/2021

Strategiskt ledarskap för ideella organisationer – med idén i fokus. Civilsamhällets drivkraft är en tydlig idé om att något viktigt måste göras. Utifrån idén definieras ett uppdrag som upplevs som en nödvändighet. Men likt Fågel Fenix, som med ny livskraft gång på gång återuppstår, måste den ideella organisationens idé och uppdrag ständigt levandegöras och omsättas i relevant verksamhet. Denna förnyelseprocess är grunden för en framgångsrik organisation eller rörelse. Genom möte med forskning, andra ledare och egna utmaningar ger Fenixprogrammet dig möjlighet att vidga perspektiven, och på så sätt hitta nya strategier för att lyfta.

Vad är Fenix?
Fenixprogrammet är ett forskningsbaserat program för strategiskt ledarskap i ideella organisationer. Programmet har lånat sitt namn från legenden om fågeln Fenix som finns i många kulturer. Den kan fatta eld för att sedan återuppstå ur sin egen aska, i en bättre version av sig själv. Fenix har därför blivit en symbol för förnyelse, en förmåga att uppdatera sig och vara motståndskraftig.

Civilsamhällets ledare har en central och avgörande roll för samhällets utveckling. De bär också ansvar för organisationernas interna förändring och väg framåt i en värld där kartan hela tiden ritas om. Det handlar om att hela tiden värna verksamhetens idéer och värdegrund, även när samhällets förväntningar kanske pekar åt ett annat håll eller när omvärldens krav gör det svårt att stå upp för ideal och ideologi. Civilsamhällets ledare behöver inte bara kunna navigera i den utveckling som sker, utan kan också vara de som leder den!

Genom Fenixprogrammet rustas du som ledare att förhålla dig till omvärldens förändringar och samhällets olika krav och regler samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn.

Fenixprogrammets innehåll

För mer detaljerad information om vad Fenixprogrammet går ut på, hur det är upplagt, vad de olika avsnitten innehåller och vilka forskare som bidrar med innehåll kan du läsa vidare i programfoldern om Fenix.

Praktisk information om Fenix 2020-2021

Avsnitt 1: 14 – 17 september 2020, på Sånga Säby, Ekerö

Avsnitt 2: 23 – 26 november 2020, i Tollare Folkhögskola i Nacka

Avsnitt 3: 8 – 11 februari 2021, i Tollare Folkhögskola i Nacka

Avsnitt 4: 17 – 21 maj 2021, Irland och Nordirland, Dublin och Belfast

20:e april 2021 kl. 14.00–16.00 Förberedelseseminarium inför Irland och Nordirland, i Stockholm, Ideell Arenas kansli

Avslutning: 3 juni 2021

Kostnad

Partnerorganisationer 43.000 kronor, övriga organisationer 64.000 kronor.