Fokusprogrammet 2016

Syftet med Fokusprogrammet är att bidra till stabila och långsiktiga verksamheter. Deltagarna ges möjlighet till ökad kunskap om den ideella sektorn; dess särart, specifika förutsättningar och utmaningar. Denna fördjupade förståelse ska öka deltagarnas möjligheter att leda och utveckla sin organisation.

Fokusprogrammet ger deltagarna ett antal konkreta verktyg och arbetssätt när ord ska bli handling på hemmaplan. Deltagarna kommer i praktiska moment under hela programmets gång att få relatera till sin egen organisation och än mer specifikt – sin egen verksamhet och arbetssituation.

Datum och omfattning

Två avsnitt genomförs under 3+3 dagar under en 10-veckorsperiod:

Avsnitt 1 den 9-11 mars 2016 med tema: Organisation och verksamhet – uppdrag, resurs och effekt

Avsnitt 2 den 18-20 maj 2016 med tema: Människorna – roller, kompetens och engagemang.

Läs mer om programmet i programfoldern

Målgrupp

På uppdrag av Trygghetsrådet TRS har IDEELL ARENA skräddarsytt ledarskapsprogrammet Fokusprogrammet för anställda som ansvarar för strategiska frågor i ideella och idéburna organisationer. Programmet är framtaget för anställda inom organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansens branschavtal Ideella och Idéburna Organisationer. Anställda inom övriga organisationer anslutna till Arbetsgivaralliansen, KFO och IDEA och som är partners i IDEELL ARENA kan mot avgift delta. Programmet ligger på nivån innan IDEELL ARENAs strategiska ledarskapsprogram Fenix och är mer operativt. För den intresserade kan programmet utgöra ett insteg till Fenixprogrammet.

Anmälan

Anmälan är stängd. Detta arrangemang har redan genomförts.

Kontakt

För mer information kontakta gärna Ulrika Erksell: ulrika.erksell@ideellarena.se eller telefon 073-939 58 65.