Fokusprogrammet 2017

Sanningarna är många. Liksom myntet har de minst två sidor. I mötet med andra möts också olika sanningar. Möten som kan leda till ny förståelse, kunskap och till nya sanningar. Det är också en av huvudpoängerna med FOKUS-programmet. Med hjälp av Akronymen FOKUS vill vi bidra till en ökad Förståelse, medveten Omvärldsorientering, belysning av aktuell Kunskap och forskning, problematisering av Uppdraget och därmed till mötet mellan ett antal olika Sanningar.

Syftet med Fokusprogrammet är att bidra till stabila och långsiktiga verksamheter. Deltagarna ges möjlighet till ökad kunskap om den ideella sektorn; dess särart, specifika förutsättningar och utmaningar. Denna fördjupade förståelse ska öka deltagarnas möjligheter att leda och utveckla sin organisation.

Fokusprogrammet ger deltagarna ett antal konkreta verktyg och arbetssätt när ord ska bli handling på hemmaplan. Deltagarna kommer i praktiska moment under hela programmets gång att få relatera till sin egen organisation och än mer specifikt – sin egen verksamhet och arbetssituation.

Datum och omfattning

Två avsnitt genomförs under 3+3 dagar under en 6-veckorsperiod:

Avsnitt 1 den 18-20 januari 2017 med tema: Organisation och verksamhet – uppdrag, resurs och effekt

Avsnitt 2 den 1-3 mars 2017 med tema: Människorna – roller, kompetens och engagemang.

Läs mer om programmet i programfoldern

Målgrupp

På uppdrag av Trygghetsrådet TRS har IDEELL ARENA skräddarsytt ledarskapsprogrammet Fokusprogrammet för anställda som ansvarar för strategiska frågor i ideella och idéburna organisationer. Programmet är framtaget för anställda inom organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansens branschavtal Ideella och Idéburna Organisationer.

Deltagare som arbetar inom organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansen får avgiften subventionerad av Trygghetsrådet TRS. Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiteras dock hela avgiften. Anställda inom KFO och IDEA och som är partners i IDEELL ARENA betalar full avgift.

Programmet ligger på nivån innan IDEELL ARENAs strategiska ledarskapsprogram Fenix och är mer operativt. För den intresserade kan programmet utgöra ett insteg till Fenixprogrammet.

Kostnad

Deltagaravgiften är 20 000 kr. Kostnader för kost, logi och resor tillkommer för samtliga

Anmälan

Programmet är redan genomfört. Anmälan är stängd.