Förtroendevald i ideell sektor 2014

Tre utvecklande möten om din viktiga roll som förtroendevald.

Att som förtroendevald leda en ideell organisation innebär många utmaningar. Det gäller att kryssa mellan professionalitet och idealitet, styra strategiskt utan att blir alltför operativ. Vara klar över rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda samt se sin organisations uppdrag i relation till omvärlden och övrig ideell sektor.

Välkommen till en mötesserie med syftet att utveckla ditt strategiska ledarskap.

Form

Vi träffas kl 17.00 -21.00: 1 oktober, 27 oktober och 13 november i Stockholm. En lättare måltid serveras vid varje träff.

Anmälan

Anmälan är stängd.