Förtroendevald i ideell sektor 2015

Att som förtroendevald leda en ideell organisation innebär många utmaningar. Det gäller att kryssa mellan professionalitet och idealitet, styra strategiskt utan att blir alltför operativ. Vara klar över rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda samt se sin organisations uppdrag i relation till omvärlden och övrig ideell sektor.

I seminarieserien som sträcker sig över tre tillfällen kommer vi med hjälp av praktiker från ideell sektor och civilsamhällesforskare sätta fokus på några av ledarutmaningarna med syfte att utveckla ditt strategiska ledarskap.

Form

Datum för höstens träffar under 2015, är 6 oktober , 21 oktober och 11 november hos Studieförbundet Vuxenskolan på Franzéngatan 6. Varje tillfälle sker mellan kl 17.00–21.00 och en lättare måltid serveras.

Vem är du?

Du är förtroendevald i en ideell organisation och organisationen har tillgång till en viss kansliresurs. Din organisations verksamhet vilar således inte uteslutande på ideella krafter.

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Deltagare om seminarieserien

Här kan du se en kort film där tidigare deltagare, Andreas Axelson, förbundsstyrelseledamot i KFUM berättar om sina tankar kring kursen. Filmklippet är 1.27 minuter