Förtroendevald i ideell sektor 2016

Under tre tillfällen i oktober och november bjuder vi in förtroendevalda till en utbildning för att stärka det strategiska ledarskapet. Med hjälp av Johan von Essen, civilsamhällesforskare, Johan Sverker, rådgivare PwC och Hanna Broberg, chefsstrateg Akademikerförbundet SSR sätter vi fokus på några av de utmaningar som förtroendevalda står inför. Att kryssa mellan professionalitet och idealitet, att styra strategiskt utan att blir alltför operativ. Att vara klar över rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda samt se sin organisations uppdrag i relation till omvärlden och övrig ideell sektor.

Form

Datum för höstens träffar är 27 oktober, 9 november och 24 november i Idrottens Hus på Skansbrogatan 7, Skanstull. Varje tillfälle sker mellan kl 17.00–21.00 och en lättare måltid serveras.

Vem är du?

Du är förtroendevald i en ideell organisation och organisationen har tillgång till en viss kansliresurs. Din organisations verksamhet vilar således inte uteslutande på ideella krafter.

Anmälan

Anmälan är stängd.

I priset ingår förutom mötesserien, en lättare måltid vid varje tillfälle samt viss litteratur. Deltagande gäller för hela mötesserien, det är inte möjligt att gå vid endast ett tillfälle.

Program

Hela programmet hittar du här.

Kostnad

Partners i IDEELL ARENA 2.900 kr, övriga 4.500 kr

Kontakt

För mer information om programmet, kontakta Katarina Gustafsson, på mejl eller via telefon: katarina.gustafsson@ideellarena.se, 070-461 94 53