HR för HR 2-3 april 2014

Den 2-3 april 2014 genomfördes HR för HR – En utbildning för personer som leder utvecklingen av personalarbete i ideella organisationer.

Syfte med kursen

Syftet med kursen är att öka kunskapen om hur HR-funktionen i en ideell organisation kan drivas. Kursen syftar också till att ge verktyg för att bedriva ett verksamhetsinriktat HR-arbete i en idéburen kontext.

Huvudfrågor och innehåll

• Vad särskiljer HR-arbete i ideella organisationer från offentlig och privat sektor – och hur kan du använda det unika som ett framgångsrecept?
• Framgångsrika arbetssätt när ideella organisationer vill utveckla personalarbetet.
• Att leda HR-funktionen i en ideell organisation.
• Den ideala rollfördelningen – hur styrelse, chefer och HR-funktion bör arbeta ihop.
• Kompetensförsörjning – motorn i varje organisations HR-arbete.
• De olika tankefällorna – vilka är de och hur hanterar du dem?
• Att utveckla en handlingsplan för HR-utveckling i din organisation.

Pedagogik

Teori och praktik vävs samman genom en mix av inspirationsföreläsningar, diskussioner, praktikfall, övningar, grupparbete och erfarenhetsutbyte.

Kursledare

Johan Welander, författare till Idéburen chef och kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen.

Utbildare

Pernilla Bolander, ekonomie doktor och forskare vid handelshögskolan i Stockholm, som forskar på rekryteringens praktik, Human Resource Management (HRM) och kompetensförsörjning. Pernilla kommer prata om ett av sina specialområden – kompetensförsörjning.

Magnus Dalsvall, författare till Tankefällan, HR-trendspanare och tidigare personalchef. Magnus kommer prata om tankefällor – och hur du hanterar dem.

Omfattning

Kursen är 2-dagar och ges den 2-3 april 2014 på Franzéngatan 6 i Stockholm. Dag 1 pågår kl 10-18, dag 2 kl 9-16.

Pris

5900 för IDEELL ARENAs partnerorganisationer, 8500 för övriga. I priset ingår förutom kursen, mat samt viss litteratur.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 10 mars 2014. Anmälan är bindande.

För mer information kontakta Fredrik Kron, fredrik.kron@ideellarena.se, 070-268 11 69.