IAlly 24-25 oktober

IAllywebb-150x150

I år lämnar vi konferensrummet, vanliga grupparbeten och redovisningar och ger oss ut på ett IAlly.

Precis som i Fenixprogrammet är fokus för träffen att skapa en mötesplats där deltagarna får möjlighet att föra diskussioner kring de ideella organisationernas långsiktiga utmaningar och strategiska kärnfrågor. Under ett dygn får deltagarna utbyta erfarenheter och knyta kontakter med både gamla och nya kollegor i sektorn samt ta del av aktuell forskning och praktikfall, men utifrån ett nytt angreppssätt….IAlly! Vad det är och hur det går? Det återkommer vi med efter träffen.

Medverkar gör bl. a Susanna Alexius, doktor i företagsekonomi, som kommer prata om dilemman och värdekonflikter i hybridorganisationer.

Praktisk information

Datum: 24 – 25 Oktober 2013

Plats: Stockholm, Franzéngatan 6, Stockholm

Kostnad: Gratis

För mer information kontakta Ulrika Erksell, 073-939 58 65 eller via mail ulrika.erksell@ideellarena.se